Ασφάλεια Τροφίμων

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της ανάλυσης τροφίμων, καθώς είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την υγεία των καταναλωτών όσο και για την οικονομία. Το εργαστήριό μας έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων, εκτελώντας ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων σε διάφορα είδη τροφίμων, ταυτοποιώντας και προσδιορίζοντας εκατοντάδες διαφορετικές χημικές ενώσεις και προσμείξεις. Μερικά από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.

Ανάλυση σε επίπεδο ιχνών πολλαπλών καταλοίπων και ρύπων στα τρόφιμα

  • Κτηνιατρικά φάρμακα και φαρμακευτικός προσδιορισμός μέσω LC-MS / MS

  • Προσδιορισμός μυκοτοξίνης μέσω LC-MS / MS

  • Προσδιορισμός προσθέτων (συντηρητικά, χρωστικές και γλυκαντικές ουσίες μέσω LC-MS / MS)

  • Ανάλυση φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και πόσιμο νερό μέσω LC-QTOF-MS, GC-APCI-QTOF-MS, GC / MS-MS

  • Ανάλυση βαρέων μετάλλων μέσω ETAAS

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή εξελιγμένων λογισμικών και προηγμένων χημειομετρικών εργαλείων ως υποστηρικτικών εργαλείων για την επεξεργασία δεδομένων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μη στοχευμένης σάρωση που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την παρακολούθηση της ποιότητας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ερευνητικής μας ομάδας http://trams.chem.uoa.gr/research/foodomics/