Διοικητικό έργο ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ

Τα τελευταία χρόνια, θέλησα να συνεισφέρω στην διοίκηση του Πανεπιστημίου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του. 

  • Προέδρος του ΔΣ της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΕΚΠΑ.
  • Προέδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων με αρμοδιότητα την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών και την στελέχωση του.
  • Αναπληρωτής Προέδρος του Τμήματος Χημείας.
  • Μέλος του 7 μελούς οργάνου της επιτροπής ερευνών του ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ
  • Ακαδημαϊκός Υπέυθυνος για ανταλλαγές ERASMUS+ με τα πανεπιστήμια Technische Universität Wien, University of Vienna, Free University of Amsterdam, University of Pau, University of Huelva κ.α
  • Συντονιστής ΟΜΕΑ του Τμήματος Χημείας.