Διοικητικό Έργο ΕΚΠΑ

Τα τελευταία χρόνια, θέλησε να συνεισφέρει στην διοίκηση του Πανεπιστημίου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ​