Εκπαιδευτικό έργο

Εκπαίδευση

"Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή. Η μάθηση είναι κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις δεδομένα, είναι να φτάνεις στην κατανόηση''.

William Arthur Ward

Το εκπαιδευτικό μου έργο επικεντρώνεται στην διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα που περιλαμβάνουν τις Ενόργανες Τεχνικές Αναλύσεως (Φασματοχημικές και Χρωματογραφικές Τεχνικές, καθώς και Τεχνικές Φασματομετρίας Μάζας Χαμηλής και Υψηλής Διακριτικής ικανότητας.

Ως Διευθυντής και Μέλος της πενταμελούς Συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»  του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας, συμμετέχω στην διδασκαλία των μαθημάτων Φασματοχημικές Τεχνικές, Τεχνικές Διαχωρισμού, Χημειομετρία, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO), Έλεγχος Ποιότητας Τροφίμων, Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος και Έλεγχος Ποιότητας Υλικών.

Έχω συμμετάσχει ως ομιλητής σε περισσότερα από 25 επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα τις Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές και τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, σε Ελλάδα και Κύπρο.

1
Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες
0
Διδακτορικές Διατριβές ολοκληρωμένες
0
Διδακτορικές Διατριβές σε εξέλιξη
0
Διατριβές Ειδίκευσης ολοκληρωμένες
0
Πτυχιακές εργασίες ολοκληρωμένες

Συγγραφή διδακτικών σημειώσεων μαθημάτων  

Διδασκαλία

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

Τμήμα/Πανεπιστήμιο

Έτη

Μορφή διδασκαλίας
Αυτόνομα                                   Συνδιδασκαλία

415
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ

4ο

Χημείας / Αθηνών

2003 – σήμερα

 

415
Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ

4ο

Χημείας / Αθηνών

2003 – 2010

 

715 Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές

7ο

Χημείας / Αθηνών

2007 – σήμερα

 

816 Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας – Διαπίστευση

8ο

Χημείας / Αθηνών

2007 – σήμερα

 

Διαλέξεις στα πλαίσια μετακίνησης διδακτικού προσωπικού, ERASMUS. Μάθημα: QA/QC, GLP, GMP

Institute of Analytics and Chemical Technologies / TU Wien

2007

 

201Υ Γενική Χημεία

1ο

Περιβάλλοντος / Αιγαίου

2000 – 2003

 

205Y Περιβαλλοντική Χημεία

4ο

Περιβάλλοντος / Αιγαίου

2000 – 2003

 
      

Διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων

Τίτλος Μαθήματος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Εξάμηνο

Τμήμα /Πανεπιστήμιο

Έτη

Μορφή διδασκαλίας
Αυτόνομα                              Συνδιδασκαλία

Φασματοχημικές τεχνικές (Ατομική φασματομετρία, Φασματομετρία μαζών)

Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας

Α

Χημείας / Αθηνών

2010 – σήμερα

 

 Τεχνικές Διαχωρισμού: LC-MS

Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας

Α

Χημείας / Αθηνών

2010 – σήμερα

 

       
       

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας

Β

Χημείας / Αθηνών

2003 – σήμερα

 

Έλεγχος Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών

Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας

Β

Χημείας / Αθηνών

2003 – σήμερα

 

Έλεγχος Ποιότητας Υλικών

Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας

Β

Χημείας / Αθηνών

2003 – σήμερα

 

Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος

Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας

Β

Χημείας / Αθηνών

2003 – σήμερα

 

       
       

Σύγχρονες Βιοχημικες και Βιοφυσικες Μεθοδοι Αναλυσης

Κλινικη Bιοχημεια – Mοριακη Διαγνωστικη Κλινική Χημεία

Α

Διατμηματικό (Βιολογίας – Χημείας)

2011 – σήμερα

 

Κλινική Χημεία II – Διάλεξη: «Ιχνοστοιχεια»

Κλινική Χημεία

         A

Χημείας / Αθηνών

2008- σήμερα

 

Κλινική Χημεία – Διάλεξη: «Ιχνοστοιχεια»

Κλινικη Bιοχημεια – Mοριακη Διαγνωστικη

Α

Διατμηματικό (Βιολογίας – Χημείας)

2008-σήμερα

 

Επισκέπτης Καθηγητής: διαλέξεις στα μαθήματα «Εργ. Περιβαλλοντικής Ανάλυσης» και «Περιβαλλοντική Χημεία»

Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική

Β

Περιβάλλοντος / Αιγαίου

2005 – 2007

 

Επισκέπτης Καθηγητής: διαλέξεις στο μαθήματα «Προϊόντα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλον»

Γεωργία και περιβάλλον

Β

Περιβάλλοντος / Αιγαίου

2007 2009

 

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

Τμήμα / Πανεπιστήμιο

Έτη

    

Ενόργανη Ανάλυση Ι

                      3

Χημείας / Αθηνών

2003 – σήμερα

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ

                      4

Χημείας / Αθηνών

2003 – σήμερα

Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές

                      7

Χημείας / Αθηνών

2007

Αναλυτική Χημεία ΙΙ

                      4

Φαρμακευτικής / Αθηνών

2007

Αναλυτική Χημεία

                      2

Βιολογίας / Αθηνών

2003 – 2004

   
   
 

Διοργάνωση – Σεμινάριο – Εισήγηση(εις)

2003 – σήμερα

ΕΕΧ – Σεμινάριο: «Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο 17025»

(14 φορές)

(1)

Απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025

 

(2)

Αβεβαιότητα μετρήσεων – μέθοδοι υπολογισμού

 

2003 – 2008

Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων (HellasLab) – Σεμινάριο: «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ: Εργαλεία για την Επίτευξη της Εργαστηριακής Αξιοπιστίας»

 

(1)

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025

 

(2)

Εσωτερικές επιθεωρήσεις – Μη συμμορφώσεις

 

(3)

Επικύρωση μεθόδων – Έλεγχος καταλληλότητας

 

(4)

Ατομική Φασματομετρία – Φασματομετρία Μαζών

 

(5)

Εκτίμηση Αβεβαιότητας στις Χημικές Μετρήσεις με Ενόργανη Ανάλυση

 

2003 – 2004

Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. – Σεμινάριο: «Σύγχρονη Ενόργανη Ανάλυση»

(2 φορές)

(1) Φασματοχημικές τεχνικές: FAAS, ETAAS, HGAAS, XRF, ICP-OES, ICP-MS

 

 

2003

ΓΧΚ Κύπρου – Σεμινάριο: «Διασφάλιση Ποιότητας Χημικών Εργαστηρίων»

 

(1)

Επικύρωση Αναλυτικών Μεθόδων – Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας

 

(2)

Αβεβαιότητα μετρήσεων στην Ενόργανη Ανάλυση

 

(3)

ISO/IEC 17025 – Επιθεωρήσεις

 

2011

ΓΧΚ Κύπρου – Σεμινάριο: «Σύγχρονες τεχνικές φασματομετρίας μαζών»

 

(1)

Φασματομετρία Μάζας

 

(2)

LC-MS/MS: Θεωρία και πράξη

 

(3)

ICP-MS: Θεωρία και πράξη

 

2009, 2014

Quintessence, Κύπρος – Σεμινάριο: «Φασματομετρία εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-OΕS) και πρακτική εφαρμογή στο αναλυτικό γαστήριο»

 

(1)

Ατομική Φασματομετρία

 

(2)

Φασματομετρία Εκπομπής Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος Αργού ICP – ΟES: Θεωρητικές αρχές – Οργανολογία

 

(3)

ICP-OES στην πράξη (Παρεμποδίσεις, Ελεγχος καταλληλότητας συστήματος, Συντήρηση, Ποσοτική Ανάλυση – Ανάπτυξη Μεθόδων – Επικύρωση

 

2010

EΦET – Σεμινάριο: Αξιολόγηση κινδύνου – Risk Assessment»

(2 φορές)

(1)

Αξιολόγηση επικινδυνότητας χημικών παραγόντων– επιδημιολογικά δεδομένα,

έκθεση σε χημικούς παράγοντες κινδύνου – Case study