Συνέντευξη στην Απογευματινή “Θα είμαι υποψήφιος Πρύτανης στο ΕΚΠΑ”