Με λίγα λόγια

Γεννήθηκε στο Μανχάϊμ της Γερμανίας. Είναι Πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Αναλυτική Χημεία.

Από το 2018 είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι Διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘’Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας του τμήματος Χημείας.

Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε περισσότερα από 25 επιμορφωτικά σεμινάρια σε Ελλάδα και Κύπρο.

Είναι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Ιχνοανάλυσης και Φασματομετρίας Μάζας (Τrams) η οποία απαριθμεί 7 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 16 υποψήφιους διδάκτορες, 9 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 2 χημικούς αναλυτές.

Σημαντικό κομμάτι της επιστημονικής του δραστηριότητας είναι η επιδημιολογία των Λυμάτων που έγινε γνωστή σαν μέθοδος λόγω της πανδημίας του Covid 19 αλλά μπορεί και μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την Δημόσια Υγεία, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες ενός πληθυσμού σε πραγματικό χρόνο και με μη παρεμβατικό τρόπο.

Από το 2018 είναι Πρόεδρος στην εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών Α.Ε

Τομείς Έρευνας

Η Ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στην ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό τόσο οργανικών όσο και ανόργανων αναλυτών σε ίχνη.
Οι αναλυτικές τεχνικές που μελετώνται και εφαρμόζονται είναι φασματοσκοπικές, συχνά συζευγμένες με χρωματογραφικές τεχνικές (hyphenated techniques).

Δίνεται έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής βασισμένες στην φασματομετρία της μάζας υψηλής διακριτής ικανότητας & την χρήση τεχνικών μηχανικής εκμάθηση για την ανάλυση δεδομένων (Big Data).

Εκπαιδευτικό Έργο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

To ΠΜΣ “Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας” ιδρύθηκε το 2018 ως φυσική συνέχεια των δύο προηγούμενων επιτυχημένων ΠΜΣ του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πληθώρα συγγραμάτων, σε διάφορες πτυχές της αναλυτικής χημέιας.

Διοικητικό Έργο ΕΚΠΑ

Τα τελευταία χρόνια, θέλησε να συνεισφέρει στην διοίκηση του Πανεπιστημίου με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του.