Με λίγα λόγια

Γεννήθηκα στο Μανχάϊμ της Γερμανίας. Είμαι Πτυχιούχος του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Αναλυτική Χημεία.

Από το 2018 είμαι καθηγητής στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας στο τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είμαι Διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘’Αναλυτική Χημεία – Διασφάλιση Ποιότητας του τμήματος Χημείας.

Έχω πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά, έχω συμμετάσχει ως ομιλητής σε περισσότερα από 25 επιμορφωτικά σεμινάρια σε Ελλάδα και Κύπρο.

Είμαι επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Ιχνοανάλυσης και Φασματομετρίας Μάζας (Τrams) η οποία απαριθμεί 7 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 16 υποψήφιους διδάκτορες, 9 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 2 χημικούς αναλυτές.

Σημαντικό κομμάτι της επιστημονικής μου δραστηριότητας είναι η επιδημιολογία των Λυμάτων που έγινε γνωστή σαν μέθοδος λόγω της πανδημίας του Covid 19 αλλά μπορεί και μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την Δημόσια Υγεία, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες ενός πληθυσμού σε πραγματικό χρόνο και με μη παρεμβατικό τρόπο.

Είμαι Πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ερευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΣΕΚ).

Από το 2018 είμαι Πρόεδρος στην εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών Α.Ε

Τομείς Έρευνας

Η Ερευνητική μου δραστηριότητα εστιάζεται στην ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό τόσο οργανικών όσο και ανόργανων αναλυτών σε ίχνη.
Οι αναλυτικές τεχνικές που μελετώνται και εφαρμόζονται είναι φασματοσκοπικές, συχνά συζευγμένες με χρωματογραφικές τεχνικές (hyphenated techniques).

Δίνεται έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής βασισμένες στην φασματομετρία της μάζας υψηλής διακριτής ικανότητας & την χρήση τεχνικών μηχανικής εκμάθηση για την ανάλυση δεδομένων (Big Data).