Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Νίκος Θωμαϊδης

Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ
Δείτε εδώ το πλήρες Βιογραφικό
  • Από το 2018 είμαι Καθηγητής, Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας , τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ 
  • Είμαι επικεφαλής της Ερευνητικής ομάδας Ιχνοανάλυσης και Φασματομετρίας Μάζας (Trace Analysis and Mass Spectrometry group, η οποία απαριθμεί 7 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 16 υποψήφιους διδάκτορες, 9 μεταπτυχιακούς φοιτητές, 2 χημικούς αναλυτές και 2 άτομα διοικητικών καθηκόντων.
  •  Είμαι Πρόεδρος της εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΕΚΠΑ.

Media